I henhold til den nye lov om beskyttelse af personlige oplysninger gør vi dig opmærksom på at denne side benytter sig af cookies for at optimere din brugeroplevelse. Du skal trykke OK for at acceptere brug af cookies. OK

Log ind

Glemt password

Valuta

ØVRIG FINANS

vejr

Annonce

Danske Ejerledere

01-01-2014

Tilskudsprogrammer


Eksportrådet yder tilskud til små og mellemstore danske virksomheder gennem følgende programmer:

 

Innovationspakker

Innovationspakker er skræddersyet rådgivning fra Innovation Centre Denmark til reduceret pris.

Eksportsparring

Programmet Eksportsparring forbereder din virksomhed bedst muligt til eksport. Programmet ender med en konkret eksportplan for din virksomhed.

 

Eksportstart

Eksportstartprogrammet hjælper din virksomhed i gang med rådgivning på eksportmarkederne.

Vitus

Vitus er Eksportrådets "eliteprogram" for danske virksomheder, der kan og vil ekspandere globalt på den mest effektive måde.

 

Strategiske alliancer

Programmet for strategiske virksomhedsalliancer hjælper grupper af virksomheder på eksportmarkederne. Mere om

 

 


 

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål 
til Eksportrådet

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet på Eksportrådets Hotline.

Hvordan kommer man i gang med eksport?

Eksport starter internt i virksomheden. Chancerne for at skabe rentabel eksport forbedres betydeligt, når valget om at starte eksport træffes på et strategisk niveau af virksomhedens ledelse, og ikke, som det ofte sker, i forbindelse med tilfældige møder med potentielle udenlandske kunder.

Kun ledelsen kan finde og afsætte de fornødne både økonomiske og personalemæssige ressourcer til opstart af eksport og den medfølgende tilpasning af virksomheden.

Når beslutningen om at starte eksport er truffet, skal der udvælges eksportmarked(er). Her kan det anbefales at starte med at fokusere på et marked af gangen eller en region med samme sprog og kultur. Se mere under spørgsmålet: Hvilke markeder skal jeg eksportere til?

Når markedsvalget er truffet, skal virksomheden geares til at kunne håndtere de nye kunder. Følgende liste skitserer nogle af ting, virksomheder bør tage hånd om i forbindelse med opstart af eksport (ikke udtømmende):

 • Hjemmeside tilgængelig på det/de pågældende sprog
 • Ekspeditionspersonale med sproglige/kulturelle kompetencer
 • Kendskab til de danske eksportregler og importreglerne i modtagerlandet, inkl. told- og momsregler (se mere under de øvrige spørgsmål)
 • Implementering af procedurer i forhold til hhv. eksport- og importreglerne
 • Finde salgsmedarbejder med markedskendskab til det/de pågældende lande
 • Finde løsning til håndtering af logistik
 • Betalingsform og valuta for de nye kunder 
 • Lokale kredittider over for de danske
 • Kreditforsikring eller evt. muligheder for inddrivelse af udeståender i udlandet.

 

Hvis virksomheden har truffet beslutning om at starte eksport, eller overvejer det, så kan det anbefales at tage kontakt til det regionale væksthus, som kan støtte med sparring om eksport.

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktkrav eller krav til salg af services i andre EU-lande kan du kontakte Indre Markeds Center som gratis kan hjælpe med den fornødne afklaring.

Har du spørgsmål til regler om import til Danmark, bedes du henvende dig til SKAT.

Hvilke markeder skal jeg eksportere til?

I virksomheden har man typisk en ide eller en fornemmelse af hvilke markeder, der er interessante, og hvor produkterne vil have potentiale. Men det er ikke tilstrækkeligt til at begrunde et markedsvalg. Udvælgelsen skal gerne foretages dels i samarbejde med rådgivere og eksperter med globalt kendskab inden for virksomhedens sektor, og dels på baggrund af en faktuel markedsundersøgelse, som kan afvise eller bekræfte valget af det pågældende marked.

Eksportrådets Global Markets-rådgivere er sektorspecialister og løbende i kontakt med de danske ambassader og generalkonsulater rundt om i verden. Global Markets hjælper gratis og uforpligtende danske virksomheder med sparring i forhold til udvælgelse af eksportmarkeder og videreformidler kontakt til de rette eksportrådgivere på de pågældende markeder. Global Markets kan kontaktes via Eksportrådets kontaktoplysninger til højre.

Når virksomheden skal have foretaget markedsundersøgelsen, er det eksportrådgiverne på de danske ambassader og generalkonsulater, der i praksis udfører arbejdet efter aftale med virksomheden. Eksportrådets eksportrådgivererundt om i verden kan kontaktes direkte.

Hvordan får jeg hul igennem til et nyt marked?

Når virksomheden tager fat på et nyt marked, skal der lægges en strategi som udarbejdes på baggrund af den markedsundersøgelse, der er foretaget, og/eller de tilgængelige oplysninger der kan lægges til grund. Der findes mange måder at tage fat på et nyt eksportmarked. Det afhænger dels af økonomiske ressourcer og typen af produkt eller ydelse, og svaret er derfor forskellige fra virksomhed til virksomhed. De fleste virksomheder tager fat på et nyt eksportmarked i samarbejde med en lokal partner, som kan være en agent, forhandler, distributør eller sågar en producent af andre produkter. Først når virksomheden oppebærer en vis omsætning på det pågældende marked, overvejer man som regel en etablering af salgsselskab med egne sælgere osv.

Eksportrådets eksportrådgivere på de danske ambassader og generalkonsulater hjælper danske virksomheder ind på nye eksportmarkeder gennem markedsundersøgelser, strategisparring, partnersøgninger samt andre eksportrelaterede opgaver. Rådgiverne står altid til rådighed for sparring om eksportmuligheder på det pågældende marked enten per telefon, eller når de er på rejse i Danmark.

Virksomheden opnår det bedste resultat af samarbejdet med Eksportrådet ved at inddrage eksportrådgiveren så tidligt i forløbet som muligt. Når eksportrådgivere inddrages i de forudgående markedsundersøgelser, er rådgiverens sparring i forhold til strategien også betydeligt mere værdifuld. Ligeledes er sandsynligheden for flere møder med gode og relevante partneremner betydeligt større, når rådgiveren har været inddraget i strategiprocessen og kender bevæggrundene for den valgte strategi.

Eksportrådets eksportrådgivere rundt om i verden kan kontaktes direkte.

Hvis din virksomhed opstarter eksport inden for EU, kan du gratis få hjælp til afklaring af produktkrav og krav til eksport af services til andre lande hos Indre Markeds Center.

Hvor finder jeg datterselskabslister, markeds- og sektorrapporter for et bestemt marked?

Datterselskabslister og markedsrapporter kan downloades gratis, hvis de er tilgængelige under det pågældende land, fra hjemmesiden:www.markedsinformation.um.dk

Hvordan laver man en udenlandsk agentaftale?

Hvis man skal indgå en aftale med en udenlandsk agent, kan man med fordel downloade udkast til agentkontrakter på forskellige sprog fra Dansk Industrishjemmeside. Det anbefales i mere komplicerede tilfælde at man søger juridisk bistand på det pågældende marked.  Kontakt den danske ambassade i det pågældende land for informationer om juridisk bistand. Se oversigten over danske repræsentationer i udlandet.

Hvor finder man Eksportrådets nyheder og publikationer?

Eksportrådet publicerer eksportrelevante nyheder og publikationer, herunder bladet Eksportfokus. Læs mere om nyhederne og tilmeld dig her. Se også nyheder løbende på Eksportrådets hjemmeside.

Hvilke eksportaktiviteter støttes med tilskud?

Eksportrådet yder tilskud til små og mellemstore virksomheder (SMV) i forbindelse med en række eksportfremmeaktiviteter. Virksomheder med mindre end 100 ansatte og mindre end 150 mio. kr. i omsætning defineres af Eksportrådet som SMV’er. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter og programmer:

 1. Eksportstart. Små og mellemstore danske virksomheder kan få tilskud til eksportrelateret rådgivning og assistance fra eksportrådgiverne på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer på 60 markeder verden over. Læs mere om Eksportstart 
 2. Innovation. Små og mellemstore danske virksomheder kan få tilskud til innovationsrelateret rådgivning og  assistance fra Danmarks innovationscentre i Silicon Valley, München, Shanghai og Hongkong. Læs mere om 'Innovation Packages'.
 3. VITUS. VITUS-programmet hjælper danske virksomheder med at hurtigt og effektivt at erobre et nyt eksportmarked. VITUS er Eksportrådets mest ambitiøse og populære program, og forløbet varer i 9 måneder. Læs mere om VITUS.
 4. Eksportfremstød. Grupper af danske virksomheder kan få tilskud til fællesudgifterne i forbindelse med eksportfremstød. Læs mere omeksportfremstød

I tillæg til ovenstående findes der en komplet oversigt over tilskudsmuligheder til danske virksomheder på Vækstguidens hjemmeside.

Hvilke regler gælder for import og eksport af varer og tjenesteydelser inden for EU?

I EU’s indre marked gælder der fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, og der skal derfor ikke betales told ved køb eller salg af varer inden for EU. Man skal dog være opmærksom på momsreglerne. 

Ved handel med afgiftspligtige varer skal der betales henholdsvis energi-, miljø- eller punktafgift.

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktkrav eller krav til salg af services i andre EU-lande kan du kontakte Indre Markeds Center som gratis kan hjælpe med den fornødne afklaring.

Hvilke regler gælder for IMPORT af varer og tjenesteydelser fra lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland?

For at kunne importere varer fra lande uden for EU, skal virksomheden først være registreret som importør, samt i øvrigt være momsregistreret. Registreringen som importør skal foretages på www.virk.dk . Ved registrering tildeles virksomheden automatisk et EORI-nummer til brug for toldekspeditioner.

 

Der skal betales importtold af varer, der importeres fra lande uden for EU. For at finde frem til toldsatsen  for et bestemt produkt, skal man kendevarekodenummeret.

Se i øvrigt SKATs toldportal , og find nyttige oplysninger om betaling af importtold.  

Der skal ligeledes betales importmoms af varer, der importeres fra lande uden for EU. Importmomsen er 25 % af toldværdien, som er vareværdien inkl. forsendelses- og evt. forsikringsomkostninger. Momsen afregnes på virksomhedens almindelige momsangivelse og kan trækkes fra som ved danske køb.   

Ved import af afgiftspligtige varer skal der betales henholdsvis punkt-, miljø- eller energiafgift. Til det formål skal virksomheden særskilt registreres hos Erhvervsstyrelsen, da den skal føre særlige regnskaber og kontrol med varerne.

Herudover skal man være opmærksom på EU's importregulering, der ved import af bestemte varer kræver, at man opnår tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om reglerne for import fra lande uden for EU.

Hvilke regler gælder for EKSPORT af varer og tjenesteydelser til lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland?

 

For at kunne eksportere varer til lande uden for EU, skal virksomheden først være registreret som eksportør, samt i øvrigt være momsregistreret. Registreringen som eksportør skal foretages på www.virk.dk . Ved registrering tildeles virksomheden automatisk et EORI-nummer til brug for toldekspeditioner.
 
Proceduren for eksport af varer til lande uden for EU er, at man afgiver en udførelsesangivelse til SKAT. Når angivelsen er godkendt, skal varerne forevises i den toldekspedition, hvor de forlader landet, medmindre varerne udføres med post eller tog. Udførelsesangivelsen foretages elektronisk via e-Export på toldportalen . Speditørfirmaet kan ofte hjælpe i forbindelse med udfyldelse af angivelsen.
 
For at finde frem til toldsatsen, der skal betales i modtagerlandet, skal man kendevarekodenummeret  på det eller de pågældende varer. Når man kender de pågældende varekodenumre, kan man henvende sig til Eksportteknisk Rådgivning i Eksportrådet og få oplyst toldsatsen i øvrige lande.
 
For at eksportere varer, som kan anvendes både civilt og militært eller i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, navnlig højteknologiske instrumenter, apparater og anden form for elektronisk udstyr, skal man have en udførselstilladelse, som gives afErhvervsstyrelsen. For yderligere oplysninger se da eksportkontrol
Herudover skal man være opmærksom på mulige sanktioner mod lande og/eller personer. Se afsnittet Sanktioner nedenfor.
 
Endelig skal man være opmærksom på de gældende importregler i modtagerlandet i forhold til den pågældende vare. Her kan Eksportteknisk Rådgivning i Eksportrådet være behjælpelig med at tyde reglerne i udlandet.


Læs mere om reglerne for eksport til lande uden for EU. 

Hvilke sanktioner/handelsrestriktioner gælder i øjeblikket?

Sanktioner vedtages af FN og EU over for lande (regeringer), virksomheder, organisationer eller personer. Sanktionerne består af forskellige elementer, herunder handelsrestriktioner, visum- eller rejseforbud og finansielle restriktioner, som danske eksportører skal være opmærksomme på. Udenrigsministeriets liste over gældende sanktioner

For specifikke oplysninger om sanktioner mod terrorister henvises til siden med FN og EU's terrorlister

Overtræder man gældende sanktioner, kan det straffes med bøde eller fængsel. PåErhvervsstyrelsens hjemmeside findes flere oplysninger om overtrædelse af sanktioner samt vejledning om hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver berørt af finansielle sanktioner.

Spørgsmål om sanktioner og handelsrestriktioner rettes til den ressorthavende myndighed. Se listen over myndigheder.

Hvordan får man refunderet momsen fra udlandet?

Danske momsregistrerede virksomheder kan normalt få refunderet udenlandsk moms af varer og tjenesteydelser, som er købt og eventuelt forbrugt i andre lande i forbindelse med momspligtige aktiviteter.

Betingelserne for momsrefusion er følgende:
- Virksomheden må ikke have haft momspligtig omsætning i det pågældende land i den periode, som refusionsansøgningen vedrører
- Virksomheden må ikke have været momsregistreret i det pågældende land i ansøgningsperioden 
- Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal overstige bagatelgrænsen i det på gældende land
- Varerne eller ydelserne skal være købt til virksomhedens brug
- Varerne eller ydelserne skal være fradragsberettigede i salgslandet

Momsreglerne varierer fra land til land, og det er landet, hvor varerne/ydelserne er købt, som er afgørende for hvilke regler der gælder for den pågældende momsrefusion.

<p style="margin: 0px 0px 14px; padding:

Nyhed fra


Team EC
[javascript protected email address]
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
Tlf.:
CVR-nr:
Branche: Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

Danske Virksomheder sikrer Danmark

Citeret fra DanskIndustri.dk

Tak til alle jer, der holder Danmark i gang

Mens coronavirussen for alvor er ved at sætte sit aftryk verden over, kæmper mange danske virksomheder en vigtig kamp for at holde Danmark i gang. Dét bidrag må vi ikke undervurdere. De virksomheder og medarbejdere, der finder nye veje til at drive forretningen videre, bidrager nemlig til, at vores samfund kan hænge sammen. Det er det bedste, vi kan gøre lige nu, for at ruste os til fremtiden – så vi også fremover har et stærkt velfærdssamfund med sunde virksomheder og medarbejdere.

Læs mere her.

Read more

Ejerleder, opdag det ny Danmark

De fleste ejerledere har gennemskuet, at dette her bliver en alvorlig og dyb krise, der ikke er overstået på hverken 1 uge eller 1 måned. Men der er en hvis sammenhæng imellem, at både vores statsminister og nationalbankdirektør bemærker, at vi kommer hurtigt tilbage. Dette kombineret med vores statsminister har været åben og ærlig, og meddelt, at verden ikke ser ud på den anden side af krisen, som den vi kendte. Hverken for vores samhandelsrelationer med omverdenen og for den offentlige sektor.

Analysen er jo relativ simpel. Det er jo ikke kun omstændighederne for din virksomhed, der ændres. Det er for alle. Også udlandet.

Men Danmark var klar til krise. Vi havde en massiv opsparing og effektiviteten i top, da krisen satte ind. Der er mange lande der ikke tilnærmelsesvis har samme udgangspunkt. Derfor kommer vi forrest i bussen på turen ud af krisen.

Er du en af dem der sidder i en heldig sektor og har fået mere forretning af krisen, så kommer der også en anden dagligdag på den anden siden af krisen. Er dit grundlag smuldret, så er det det samme forhold. Ingen kender morgendagen før solen står op.

Men hvad kan vi så forvente.

Den lokale samhandel åbner først op. Turistsektoren, forlystelsesparkerne, bådeturen, ishuset på stranden og diverse forlystelser vil jo opleve en god sommersæson. Ikke fordi der kommer nogen turister udefra, men fordi danskerne er nød til at blive hjemme.

En stor mængde produktion fra Asien skal hjemtages. Både til Danmark og til Europa. Vi vil opleve en massiv industriel vækst på den anden sidde af denne krise.

Manglende varer på hylderne. Ja, det vil mange jo opleve som noget skidt, men vi ejerledere ser det jo som efterspørgsel og forretning.

Gør nu dig selv den tjeneste, at benytte lejligheden til at holde på kapital og ressourcer, og grib så mulighederne, når de dukker op.

Grib ikke ud efter de faldende knive, men saml mulighederne op, når du ser dem.

 

Read more

Ejerlederne vinder denne krise

Denne krise overleves og løftes af de danske ejerledede virksomheder. Store som små.

Finanskrisen , eller hvad man skal kalde konjunkturtilpasningen i perioden 2007-2012, blev vundet og løftet af de store konglomorater. Selskaberne fandt likviditet med enorme statstilskud, lange betalingsbetingelser overfor deres leverandører osv.

Denne krise er anerledesd. Anderledes, fordi det bliver de smidige, de små og de omstillingsparate, der overlever.

Verdenssamfundet er lukket ned. Kald det Corona, kald det, hvad du vil. Men faktum er, at supply chain og halv- og helfabrikata produceret i Asien falder sammen. Subsidierede forretninger i globale skalaer finansieret af eksportkreditter falder sammen.

Kina og Rusland har meddelt, at de rykker sammen som økonomisk region og udelukker “vesten”.

Imens verden er lukket ned i 2020, vil de store, de globale og de moderne managementdrevede virksomheder få uoverstigelige udfordringer.

Management i store virksomheder er loyale overfor deres løn og optionsprogrammer. Ikke, at der er noget galt i det, men når krisen kradser, er det ikke deres egne penge de taber, ligesom deres institutionelle investorer blot kommer med nogle flere penge. Det er jo heller ikke deres egne.

Men denne krise løses ikke af uansvarlig management, hvor det er pengene og kapitalens  størrelse, der vinder. Krisen overleves ved nærhed, ansvarlighed, lokal fundering og en flittighed, som dagligt kendetegner ejerledede virksomheder. Såvel store som små.

Ejerleder. Vær stolt, vær omstillingsparat og vær kreativ.

Denne krise overleves ikke ved at kunne regne, men ved at kunne regne den ud.

Read more

Ny regnskabsfrist

Citeret fra Erhvervsministeriet.dk

Regeringen udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning.

Læs mere her. 

Read more

Ejerledernes økonomiske konsekvens

Citeret fra DanskErhverv.dk

Uge 13: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

Denne analyse  (uge 13)  er den anden corona-specifikke medlemsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv. Analysen giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Læs mere her.

Read more

E-handel Boomer

Citeret fra DanskIndustri.dk

E-handel og hjemmesider tager fart under Corona-krisen

Mens fysiske butikker holder lukket, boomer e-handlen. PostNord leverer 30 l. flere pakker hjem til danskerne, og SimpleSite sælger stadig flere hjemmesider til virksomheder, der vil i gang med webshops.

Læs mere her.

Read more

Kære Ejerleder, du får en nemmere fremtid

Ejerledet virksomhed er et robust fundament for dansk erhvervsliv. Man skal nok have prøvet det selv, for at forstå hvad det betyder. 

Vi sagde farvel til:
For 14 dage siden, inden globaliseringen blev lukket ned, måtte ejerlederne finde sig i et;

 • Komplekst regelsæt, som afspejlede en verden, som ikke bar. 
 • Komplicerede udbudsregler.
 • Manglende finansieringsmuligheder i banker. 
 • Et regelsæt af svær fortolkning for at udbyde et kapitalprodukt til at understøtte sin virksomhed.
 • Et juridisk slaraffenland for advokater og rådgivere, som endte med Ejerlederne til sidst mistede troen på domstolenes bemyndigelse. 

Vi byder snart velkommen til en verden baseret på almindelig sund fornuft. Det kan jo være svært at se i skyggen af det mediebillede, vi ser i disse dage. Men faktum er, at de komplicerede regler for udlån er fjernet, dyngen af regler for almindelig drift er som forsvundet som dug for solen. Den subsidierede globalisering, hvor webshops med varer sendt fra Kina udkonkurrerede, stort set alt. 

 - Bemærk jer, det er altsammen slut. 

Vi siger velkommen til:
Som Ejerleder får du igen din frihed tilbage og omverdenens respekt, for den enorme indsats Ejerlederne lægger i dagligdagen. Den usunde konkurrence er slut. Den, hvor man dyrkede en dambrugslaks i Norge, transporterede den til Kina for filletering, for derefter at transportere den tilbage til Europa igen, for derefter at sælge den som ferskeøget laks. Forvent, det er slut. Det lokale, det nære og det driftige overlever. 

Europas politiske Union er nok at betragte som en politisk afviklingsforretning. Vi må dog håbe, at fællesmarkedet overlever. 

Som Ejerleder er du vant til at gennemføre en kompliceret dagligdag. Den bliver mindre kompliceret fremover. Brug disse dage her, imellem stop og start, til at betragte hvordan din forretning ser ud, hvis der er sund fornuft bag de roller og regler, omverdenen trækker  ned over hovedet på dig. 

Nyd friheden. Stå sammen. Stå stærkt. 

Read more

Ejerlederne har igen ansvaret

Citeret fra DanskErhverv.dk

Fornuftigt første skridt

Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen roser regeringen for hurtig hjælp til erhvervslivet og kalder regeringens udspil for et fornuftigt første skridt.

Coronavirussen har ramt store dele af dansk erhvervsliv benhårdt. Derfor er det mere end velkomment, at regeringen nu kommer med en række hjælpeforanstaltninger til trængte virksomheder.

Læs mere her.

Read more

Studerende bag kompostmølle

Citeret fra DTU.dk

Færre udgifter til opvarmning og reduktion af CO2-udledningen kan blive resultatet af fem studerendes opfindelse af en kompostmølle til gartnerier.

Læs mere her.

Read more

Rummet som væksteventyr?

Nyt center skal gøre rummet til væksteventyr i Danmark

Citeret fra DTU.dk

I dag onsdag 4. marts 2020 åbnede ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC Denmark), som skal støtte både iværksættere og etablerede virksomheder, der vil udnytte rumteknologi til at udvikle ny forretning og nye produkter.

Læs mere her.

Read more

Komfur pĂĄ solenergi

Citeret fra DTU.dk

Ny grøn teknologi til madlavning skal testes i flygtningelejre

Studenter-startuppen 'ServedOnSalt' får mulighed for at afprøve deres idé til solenergidrevne komfurer i afrikanske flygtningelejre med hjælp fra UNHCR og UNEP DTU Partnership.

Læs mere her.

Read more

En mand gør to mands arbejde

Citeret fra DanskIndustri.dk

En mand gør to mands arbejde med ny patentløsning

Danmark er i front, når det gælder grøn innovation, men ikke med at kommercialisere løsningerne. Virksomhederne Kapacitet A/S og VELUX er med held gået sammen om et nyt produkt, som gør det let at sætte ovenlysvinduer i. DI mener, det skal være nemmere for mindre virksomheder at følge trop.

Læs mere her.

Read more

Ny fond investerer i vækst

Citeret fra Erhvervsministeriet.dk

Ny fond skal føre til investeringer for milliarder i iværksættere og vækstvirksomheder

Erhvervsministeriet har givet Vækstfonden mandat til at etablere Dansk Vækstkapital III (DVK III) i samarbejde med private investorer og pensionsselskaber.

Læs mere her.

Read more

Force majeure og coronavirus

Citeret fra DanskErhverv.dk

Hvordan er det nu lige med force majeure? Hvad skal man huske, kan man nægte at modtage levering fra Kina, og er coronavirus force majeure?

Hvorfor er force majeure relevant?

Læs mere her.

Read more

Sæt iværksætterne fri for regler og skat

Citeret fra DanskIndustri.dk

Sæt iværksætterne fri for regler og skat

Det Konservative Folkepartis erhvervsordfører Mona Juul mener, at der er brug for flere iværksættere i Danmark. Hun fortæller om tre konkrete forslag, der blandt andet inkluderer, at iværksættere skal fritages for regler og skat i en opstartsperiode.

Læs mere her.

Read more

beregning af magnetisme i 2D-materialer

Citeret fra DTU.dk

Dansk model til beregning af magnetisme i 2D-materialer

Danske forskere er i front med en model til at beregne, hvilken temperatur magnetisme i 2D-materialer kræver. Nu arbejder de på at udvikle en teori til at vurdere magnetisme i metalliske 2D-materialer.

Læs mere her.

Read more

Gavekort - kan du reglerne?

Citeret fra DanskErhverv.dk

Gavekort og tilgodebeviser – sådan er regler for gyldighed, indløsning og moms.

Langt de fleste detailhandelsvirksomheder tilbyder gavekort eller tilgodebeviser til deres kunder. Men ikke alle er opmærksomme på, hvilke regler der gælder for bl.a. gyldighed og indløsning. Konsekvensen kan bl.a. være en overtrædelse af lov om betalinger. Nedenfor gennemgår vi en række af reglerne.

Læs mere her.

Read more

Biosensor kan reducere antibiotikaforbrug til smĂĄgrise

Citeret fra DTU.dk

En ny type biosensor baseret på nanoteknologi kan fange partikler fra diarréfremkaldende bakterier, som hvert år koster mere end en million smågrise livet. Forskere på DTU står bag udviklingen af den nye biosensor, som skal videreudvikles i en ny kommende spinout-virksomhed, Enterogate, og i et samarbejde med svineproducenter, dyrlæger, rådgivningsklinikker og virksomheden Bactolife ApS.

Læs mere her.

Read more

Ejerleder - Få gratis hjælp til det grønne

Citeret fra SMVDanmark.dk

Gennem EU-projektet CLEAN får SMV'er en gratis screening og plan, samt rådgivning og støtte til at føre grønne tiltag ud i livet.

CLEAN hjælper med gratis hjælp og støtte til grønne tiltag – som kan betale sig - hos SMV-virksomheder. De rådgivere som har taget kontakt til virksomheder, igennem CLEAN Green Plan projektet, har taget rigtig godt imod det.

Læs mere her.

Read more

En Intelligent Infrastruktur

Hvordan skaber vi en grøn, dansk infrastruktur, når midlerne til at udbygge, forbedre og vedligeholde den er meget begrænsede? Hør en række oplægsholdere give deres bud på konkrete svar.

 

Læs mere her.

Read more

Nyheder