I henhold til den nye lov om beskyttelse af personlige oplysninger gør vi dig opmærksom på at denne side benytter sig af cookies for at optimere din brugeroplevelse. Du skal trykke OK for at acceptere brug af cookies. OK

Log ind

Glemt password

Valuta

ØVRIG FINANS

vejr

Annonce

Kommunerne skal også holde loven

14-01-2018

Interview med den forhenværende Venstreborgmester, Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, Halsted Kloster.

Artiklen er en del af Magasin For Danske Ejerledere nr 3. Du kan hente hele magasinet her.

Magasinet for Danske Ejerleder er taget til Lolland for at snakke med en forhenværende borgmester, som også er ejerleder. Det er den tidligere Venstre-borgmester Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs, som driver Halsted Kloster.

Halsted Kloster omfatter ud over en meget smuk hoved- bygning i nygotisk stil tæt ved den gamle Halsted Kirke et smukt naturområde, med afvekslende skov og marker, park og golfbane. I alt udgør området ca. 2248 ha. Til god- set hører 28 udlejningshuse samt attraktive jagtrevir. Der er altså mere end nok at holde styr på.

Før klostertiden var Halsted et krongods, som bl.a. næv- nes i Valdemar Sejrs Jordbog fra 1231. Erik Plovpennings datter, Jutta, k ved mageskifte krongodset overdraget. Ved hendes død i 1284 blev krongodset testamenteret til opførelse af et benediktinerkloster, Halsted Kloster, der fungerede indtil reformationen i 1536, hvor klosteret igen overgik til kronen.

Ved Kong Frederik 2.s død overtog Dronning Sophie Hal- sted Kloster som enkepension.
Nuværende ejere: Kammerherre Mogens Erhard greve Krag-Juel-Vind-Frijs til Halstedkloster borgmester Daglig ledelse: Fhv. borgmester Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs Halsted Kloster har været i denne slægt eje siden 1719, så her er mange års erfaring at trække på.

- Det er bestemt udfordrende at være borgmester og det er mindst lige så udfordrende at være landmand i dagens Danmark, siger Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs. Som borgme- ster møder man borgernes og erhvervslivet mange krav, som landmand møder man stadigt skrappere krav til ind- tjening, nye skatter og større ønsker om miljøbeskyttel- se. Lolland var en gang et meget rigt område på grund af de gode jorde – Danmarks spisekammer. I dag er det fortsat Danmarks bedste jord, men vi kendes nu mere som udkants Danmark, hvortil kommunerne i hoved- stadsområdet kan nde billige lejemål til deres borgere med komplicerede sociale og økonomiske forhold.

- Vi forventer os ikke så meget af kommunen, for vi véd, at mulighederne er begrænsede, og at kommunen - som de este kommuner - kæmper med at følge med i de nye
lovgivninger. Et særligt problem på teknik- og miljøområ- det, som er det område virksomhederne har mest kon- takt med og dermed afhængige af. Mange af disse opgaver lå tidligere i amterne, men de blev ved kommunalrefor- men delt mellem kommuner og styrelserne. Vi ser mange kommuner har svært ved at følge loven. Det er meget trist for mange af de virksomheder, som jeg taler med. Såvel borgere som virksomheder forventes at følge lo- ven. Så må kommunerne også gøre det.

Selv om Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs har forladt borgme- sterjobbet, så er samfundsengagementet ikke stoppet. Magasinet for Ejerledere er kommet forbi midt i arbej- det med en evaluering af den danske måde at regulere landbrugets og det øvrige samfunds miljøforhold. I disse dage kommer der evalueringsbesvarelser fra mange sider og lande ind på computeren. De vækker overraskelse og forundring, men giver også nye muligheder:

- Det er uhyre spændende, hvad vi har gang i. Vi er en gruppe landmænd, som har sat os sammen og analyseret en række data fra gårde i Danmark, Skåne, Nordtysk- land og England. Det fortæller meget tydeligt, hvor hårdt pressede vi er i forhold til vore kollegaer i de andre lande. De danske talenter til at beskatte erhvervslivet mangler ikke noget. Her fører Danmark klart i følge de data, jeg har fået indtil nu. Men det mest overraskende ser ud til at være den svenske måde at regulere landbrugets brug af gødning. Her er det muligt at bruge mere gødning og dermed at få større udbytte samtidig med, at naturen får det mindst lige så godt eller bedre. De løser dermed det problem, som en del danske landmænd har: Kvaliteten af kornet er ikke god nok til at bruge til f.eks. bagning. Det her skal jeg studere nærmere med mine kollegaer, og så skal vi nok offentliggøre resultaterne, for de ser ud til at være opsigtsvækkende. Her er nogle muligheder, som skal undersøges til bunds, slutter Jytte Krag-Juel-Vind- Frijs.

Artiklen er skrevet af

Niels Jørgen Langkilde

CV:
Født 06.10.50
1993 Advokatbestalling
1998 - 2006 Medlem af Højreby Byråd for Venstre
2002 - 2006 Borgmester i Højreby Kommune
2006 Næstformand for sammenlægningsudvalget i
Lolland Kommune
2007- 2009 Viceborgmester, Lolland Kommune
2011 -2017 Hofdame for H.M. Dronningen
Medlemskab af diverse nævn, råd og bestyrelser herun- der:
1992 – 2001 Formand for Halsted Menighedsråd
1999 – 2009 Formand for Reventlow-Museet, Pederstrup 2002 – 2005 Medlem af ”Det skæve Danmark”
2006 – 2009 Medlem af Kommunekontaktråd Sjælland 2006 – 2009 Formand for Lolland Energi Holding (LOKE) 2006 – 2009 Næstformand for Institut for Forskning og
Udvikling i Landdistrikterne (IFUL)
2006 – 2009 Medlem af Statens Kunstfonds Repræsen
tantskab
2008 – 2016 Medlem af Nykredits Repræsentantskab

Gift med greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs
Bopæl: Halsted Kloster, Ullerslevvej 42, 4900 Nakskov tlf. mobil 24251991, kontor 54939171

Nyhed fra


Team EC
[javascript protected email address]
Toldbodgade 39
1253 København K
Tlf.:
CVR-nr: 31866227
Branche: Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

Nyheder